ახალი
ტექნოლოგია
მაღალი
სიჩქარე
საჰაერო
ინტერნეტი
უსაფრთხოება
სატელეკომუნიკაციო პროვაიდერი კომპანია საქართველოში. "SkyTeleCom" ლიდერი სატელეკომუნიკაციო კომპანიაა, რომელიც მომხმარებელს ინტერნეტ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული მომსახურებების სპექტრს სთავაზობს. სფერო, რომელიც ემსახურება ინფორმაციის შორ მანძილზე გადაცემას. ტელეკომუნიკიაციას უკავშირდება მსოფლიო ქსელი - ინტერნეტი
სატელეკომუნიკაციო პროვაიდერი კომპანია საქართველოში. "SkyTeleCom" ლიდერი სატელეკომუნიკაციო კომპანიაა, რომელიც მომხმარებელს ინტერნეტ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული მომსახურებების სრულ სპექტრს სთავაზობს.ელექტროკავშირი. სფერო, რომელიც ემსახურება ინფორმაციის შორ მანძილზე გადაცემას. ტელეკომუნიკიაციას უკავშირდება ფოსტა, სატელეფონო კავშირი, მსოფლიო ქსელი - ინტერნეტი, კავშირგაბმულობის სხვადასხვა პროტოკოლები.
სატელეკომუნიკაციო პროვაიდერი კომპანია საქართველოში. "SkyTeleCom" ლიდერი სატელეკომუნიკაციო კომპანიაა, რომელიც მომხმარებელს ინტერნეტ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული მომსახურებების სრულ სპექტრს სთავაზობს.ელექტროკავშირი. სფერო, რომელიც ემსახურება ინფორმაციის შორ მანძილზე გადაცემას. ტელეკომუნიკიაციას უკავშირდება ფოსტა, სატელეფონო კავშირი, მსოფლიო ქსელი - ინტერნეტი, კავშირგაბმულობის სხვადასხვა პროტოკოლები.